• 00/02/21

خرید

واحد پیگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت جنوب تهران قند خون کارکنان را اندازه‌گیری کرد.

گالری عکس
به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت جنوب تهران، در راستای بزرگداشت هفته ملی دیابت روز یکشنبه 27 آبان 97 کارکنان ستاد، ناشتا در واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های این مرکز حضور پیدا کردند و غربالگری قند خون انجام شد.
همچنین موارد مشکوک برای بررسی‌های بیشتر و انجام آزمایشات تائید ارجاع داده شدند و از کارکنان با صبحانه پذیرایی شد.
خبرنگار: نگار دیوبندی