• 00/02/21

دستورالعمل های ایدز

عناوین برنامه  های واحد بهبود تغذیه

بهبود تغذیه دوران بارداری و شیر دهی
بهبود تغذیه کودکان کمتر از 6 سال
بهبود  تغذیه کودکان در سنین مدرسه
بهبود تغذیه نوجوانان و جوانان
بهبود تغذیه دوران میانسالی و سالمندی
پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود آهن  و کم خونی
بازدید از مدارس جهت نظارت بر حسن اجرای برنامه آهن یاری مدارس
پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید
پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ریز مغذی ها
ارتقا فرهنگ و سواد  تغذیه ای جامعه
مدیریت تغذیه در بحران و امنیت غذایی
برنامه تغذیه بالینی
برنامه ایران اکو ( کنترل چاقی کودکان )