• 05 آبان 1400

سلامت روان جامعه نگر

سلامت روان جامعه نگر

آدرس مراکز خدمات سلامت روان جامعه نگر شهری (CMHC) تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

 

مرکز شهید امامی

روبروی خیابان وحدت اسلامی، خیابان شوش، نبش اورژانس تهران، مرکز بهداشتی درمانی شهید امامی.

 

شماره تماس : 55685962

مرکز شهیدشاه آبادی

بزرگراه آیت الله سعیدی، وصفنارد، خیابان شهید رمضانی، مرکز بهداشتی درمانی شهید شاه آبادی.

 

شماره تماس : 66202627

  

در این مراکز به ارائه خدمات سلامت روان به صورت مشارکتی پرداخته می شود؛ بدین صورت که هر مرکز با تعدادی مطب خصوصی پزشکان عمومی منطقۀ تحت پوشش خود در ارتباط است. دوره های آموزشی و بازآموزی، در حوزۀ تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی شایع، برای این پزشکان عمومی همکار برگزار می شود و بیمارانی که پزشکان عمومی قادر به درمان یا تشخیص قطعی اختلال آنها نیستند، به روان پزشک مرکز CMHC جهت دریافت خدمات دارویی و به روان شناس جهت دریافت خدمات مشاوره و روان درمانی ارجاع داده می شوند. در مراکزCMHC علاوه بر ارائه خدمات انفرادی، خدمات ویزیت در منزل برای بیماران دارای اختلالات سایکوتیک توسط تیم مرکز انجام می شود. همچنین هر مطب پزشک عمومی دارای یک رابط درمانگر است که خدمات پیگیری و ثبت اطلاعات بیماران را در سامانۀ الکترونیک برعهده دارد. هم­چنین پایش و ارزیابی مطب های خصوصی توسط روانپزشک و روان شناس مرکز پشتیبان بصورت فصلی صورت می گیرد.