• 00/02/21

صورتجلسه دندانپزشکی

به مناسبت هفته ایدز با هماهنگی واحد آموزش بهداشت و همکاری واحد مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت جنوب تهران ایستگاه سلامت و کلاس آموزشی پیشگیری از ایدز برای کارکنان و مدیران و مراجعین بهشت‌زهرای تهران برگزار شد.

در جلسه آموزشی روز سه‌شنبه 13 آذر 97 منصور سجادی پور، کارشناس مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری بیمارستان امام خمینی، در خصوص نحوه ورود و تکثیر بیماری در بدن و راه‌های پیشگیری از این بیماری برای حدود 500 تن از کارکنان سازمان بهشت‌زهرا آموزش‌های لازم را ارائه و به سؤالات فراگیران هم پاسخ داد.
همچنین ایستگاه اطلاع‌رسانی با ارائه خدماتی چون مشاوره در خصوص بیماری، انجام تست سریع تشخیص ایدز و توزیع رسانه‌های آموزشی برگزار شد که در این ایستگاه شقایق ارزانی کارشناس مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری بیمارستان امام خمینی و علی نامداری کارشناس بیماری‌های مرکز امام محمدباقر به ارائه خدمت به کارکنان آن سازمان و مراجعین سازمان پرداختند.
توضیح اینکه 140 تن از کارکنان سازمان بهشت‌زهرا به‌طور داوطلبانه تست سریع HIV را انجام دادند.