• 04 فروردین 1402

طب کار

طب کار

لیست مراکز انجام معاینات طب کار تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

 

آدرس

تلفن تماس

نام کارشناس طب کار

نام پزشک

مرکز طب کار

قلعه مرغی، خیابان زمزم، چهارراه صالح نیا، کوچه باغ، مرکز جامع سلامت شهید احمدی

55885953

 خانم فتحی
 خانم ظریفی

دکتر رضا شعبانی

مرکز شهید احمدی

خیابان آذربایجان، بین گلشن و باستان، مرکز بهداشتی درمانی فرمانفرماییان

66928488

 خانم باقری
خانم محسنی

دکترامیر وجدانیان

مرکز فرمانفرماییان