• 00/02/03

طب کار

طب کار

لیست مراکز انجام معاینات طب کار تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

 

آدرس

تلفن تماس

نام کارشناس طب کار

نام پزشک

مرکز طب کار

قلعه مرغی، خیابان زمزم، چهارراه صالح نیا، کوچه باغ، مرکز جامع سلامت شهید احمدی

55885953

 خانم فتحی
 خانم ظریفی

دکتر رضا شعبانی

مرکز شهید احمدی

خیابان آذربایجان، بین گلشن و باستان، مرکز بهداشتی درمانی فرمانفرماییان

66928488

 خانم باقری
خانم محسنی

دکترامیر وجدانیان

مرکز فرمانفرماییان