• 00/02/21

فرم مالاریا

پایگاه شماره یک مرکز 21 مرکز بهداشت جنوب تهران و شهرداری منطقه 10 به مناسبت روز جهانی کودک در پارک رضوان گردهمایی را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، در این برنامه مراقبین سلامت این پایگاه، کارشناس تغذیه و کارشناس روان حضور داشتند و برای 40 تن از کودکان پایش قد و وزن انجام و  مسابقه نقاشی برگزار شد.
در حاشیه این برنامه کودکان و والدین آنان با بازی‌های گروهی و تحرک بدنی آشنا شدند و در آخر به همه‌ی کودکان جوایزی اهدا شد.
همچنین مراقبین سلامت مرکز ابوذر در منطقه 17 شهرداری اردوی تفریحی را برای 50 تن از کودکان بهزیستی شهید ترکمانی برگزار کردند.
در حاشیه برنامه تفریحی‌ورزشی برای کودکان کار مشغول به تحصیل در مدرسه مهربانی پارس واقع در منطقه 17 برگزار شد و به نفرات برتر مسابقه نقاشی و ورزشی جایزه اهدا گردید.
خبرنگار: نگار دیوبندی