• 00/02/21

فرم های آماری ایدز

 

دکتر زهرا طالبی توتی

آخرین مدرک تحصیلی: پزشک عمومی-mph سالمندی
سال شروع به کار:1375

سوابق فعالیت‌های اجرایی:

پزشک مرکز بهداشتی درمانی خاور شهر
مسئول مرکز بهداشتی درمانی قیام دشت
کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده و تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری
کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت جنوب تهران

سوابق فعالیت‌های پژوهشی:

-مجری طرح بررسی الگوی شیردهی و عوامل مؤثر بران در کودکان زیر یک سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1385 و درج مقاله در مجله حیات
-مجری طرح بررسی عوارض حاملگی دربیماران پیوند کلیه و مقایسه آن با گروه کنترل در سال 1375
          -مجری طرح بررسی میزان استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان ایرانی و
          افغانی مراجعه‌کننده تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و درمان
         شهرستان ری در سال 1383
        -همکاری در ارائه پایان‌نامه تأثیر درآمد بر رضایت زناشویی زنان 20-40 ساله شبکه
        بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1385
-همکار ناظر و بازبین طرح کشوری DHS,IMES
-ارائه مقاله بررسی نمایه توده بدنی (BMI) در کارکنان مرد 60 -25 سال واحدهای تابعه مرکز بهداشت جنوب تهران در سال 1390 به همایش ملی سلامت مردان
-ارائه مقاله بررسی میزان استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در زنان واجد شرایط همسردار 10-49 سال واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری به کنگره ملی سلامت خانواده
-ارائه مقاله ایجاد پایگاه‌های سلامت مراقبت‌های ادغام یافته سالمندان در کلینیک تأمین اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی در اولین جشنواره حاکمیت خدمات بالینی