• 00/02/21

متفرقه آزمایشگاه

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران، کارگاه آموزشی خود مراقبتی سازمانی و جلسه آموزشی پیشگیری از دیابت و پیشگیری از ایدز را برای رابطین و نمایندگان سلامت حوزه‌های علمیه روز شنبه 10 آذر 97 در سالن مرکز بهداشت جنوب تهران برگزار کرد.

در این جلسه ثابتی، کارشناس مسئول واحد آموزش مرکز بهداشت جنوب تهران با اشاره به ساختار دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت‌ها، مراکز بهداشت و واحدهای زیرمجموعه، به معرفی خدمات مراکز، پایگاه و خانه‌های بهداشت تحت پوشش پرداخت.
همچنین با توجه به احادیث و آیات قرآنی، سیاست‌های سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری توجه به‌سلامت را امری اجتماعی اعلام کرد.
در این راستا ثابتی مطالبی در زمینه برنامه دفتر آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت در طرح تحول شامل نیازسنجی، رویکردهای خودمراقبتی و گروه‌های خودیاری، خود مراقبتی اجتماعی اهمیت خودمراقبتی سازمانی و فواید این برنامه ازجمله کاهش هزینه‌های سازمانی، کم شدن مراجعات به پزشک، کاهش میزان خدمات سرپایی و بستری، کاهش میزان غیبت از کار بیان کرد.
در ادامه ثابتی و رحیمی، برنامه خودمراقبتی سازمانی را طی 10 گام توضیح دادند. اعضای گروه‌ها نحوه انجام نیازسنجی در سازمان و برنامه‌ریزی عملیاتی را تمرین و گزارش کردند.
در قسمت سوم برنامه، مسعودی، کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها به مناسبت روز جهانی دیابت و با توجه به اولویت‌های مرکز بهداشت جنوب تهران درباره وضعیت بیماری دیابت در جهان و کشور صحبت کرد و به اهمیت پیشگیری و غربالگری جهت تشخیص زودرس بیماری پرداخت.
همچنین یعقوبی، کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها به مناسبت روز جهانی ایدز در زمینه نحوه فعالیت ویروس اچ آی وی، پیشگیری، غربالگری، کنترل بیماری و خدمات مرکز مشاوره بیماری‌ها مطالبی بیان نمود و به سؤالات حضار پاسخ داد.
حضار بسته آموزشی برنامه خودمراقبتی، شامل کتابچه‌ها و بروشورهای راهنمای ارتقای سلامت محل کار، راهنمای سفیران سلامت و رسانه‌های آموزشی در زمینه بیماری ایدز، بروشورهای معرفی خدمات مراکز را دریافت کردند.