• 27 مهر 1400

مراکز تست سریع و pcr

منطقه

نام سرپرست مرکز

نام مرکز/ پایگاه

آدرس پستی      

شماره تلفن

10

خانم  دیانتی

مرکزاکبرآباد

 

خ نواب- خ محبوب مجازغربی- جنب آموزش وپرورش سا بق منطقه 10

 

55787980م

55758727

10

 

 

 

خانم دکتر عابدی

 

مرکز شماره 10

 

خیابان خوش – بین خیابان امام خمینی و هاشمی – پلاک 465

66869373

66865254

66865256

11

خانم دکتر  ورمزیاری

مرکزفرمانفرمائیان

 

 

خ کارگر جنوبی -خ آذربایجان شرقی – نرسیده به چهارراه رشدیه – روبروی بانک ملی

 

66928488

66591011

66924138

66591110

16

خانم دکترپوراحمدی

 

مرکزشهید واحدی

 

 

یاخچی آباد- 30متری آموزگار- جنب سازمان زنان

55015508

55532449

17

خانم دکترزهرا سبحانی

 

مرکزمیثم

 

خ قزوین- دوراهی قپان- خ عبیدزاکانی- جنب کانون میثم 

55707333

55732820

55732991