• 05 آبان 1400

مراکز تست سریع کرونا

منطقه

نام سرپرست مرکز

نام مرکز/ پایگاه

آدرس پستی

شماره تلفن

19

آقای دکتر شعبانیان

مرکز امام علی(ع)

 

صالح آباد غربی- شهرک رسالت – کوچه محبی پ 11

 

 

 

55517090

55025547

55023438

17

آقای دکتر عامری

مرکزابوذر

ابوذر(فلاح) – خ بیست متری ابوذر- 30متری فلاح – جنب کانون پرورشی ابوذر

55747475

55770206

17

خانم دکترسید فرج اله

مرکزشهیداحمدی

 

قلعه مرغی – خ زمزم – چهارراه صالح نیا- کوچه باغ

 

55824030

55885953

55856818

19

آقای دکتر جمال کریمی

مرکزشهیدآیت

 

پشت پادگان قلعه مرغی – خ ماهان- شهرک شریعتی- روبروی پارک شریعتی

55854000

55854006

55825272