• 04 فروردین 1402

مشاوره پیش از ازدواج و تالاسمی

مشاوره پیش از ازدواج و تالاسمی

لیست مراکز مشاوره ی قبل از ازدواج برای غربالگری بیماریهای ژنتیک ( تالاسمی – ژنتیک اجتماعی )

تلفن

آدرس

نام مرکز

ردیف

66928488

66591011

66924138

66591110

خ کارگر جنوبی -خ آذربایجان شرقی نرسیده به چهارراه رشدیه روبروی بانک ملی

فرمانفرماییان

1

55747475

55770206

ابوذر(فلاح) خ بیست متری ابوذر- 30متری فلاح جنب کانون پرورشی ابوذر

ابوذر

2

55824030

55856818

قلعه مرغی خ زمزم چهارراه صالح نیا- کوچه باغ

شهید احمدی

3