• 00/02/21

مواد مخدر

واحد بهبود تغذیه مرکز آیت مرکز بهداشت جنوب تهران جشنواره غذا با عنوان پیشگیری از دیابت را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت جنوب تهران، این جشنواره روز پنجشنبه 1 آذر 97 برای 40 تن از مراجعین در سرای محله بهمنیار برگزار شد.
صالح شیری کارشناس مرکز آیت در خصوص تغذیه سالم در پیشگیری از دیابت مطالبی را بیان کرد.
خبرنگار: نگار دیوبندی