• 04 فروردین 1402

واکسیناسیون سربازان

واکسیناسیون سربازان

 برنامه واکسینا سیون مننژیت مشمولین نظام وظیفه در مناطق 19،17،16،11،10 شهرداری تهران

 

منطقه

نام مرکز

روزهای واکسیناسیون

آدرس

تلفن

10

اکبر آباد

همه روزه

بزرگرا نواب خ محبوب مجاز سینای سابق جنب اداره آموزش و پرورش منطقه 10

55149454

16

شیخ احمد کافی

چهارشنبه

خزانه بخارائی فلکه دوم خ عباسی جنب بازار روز

55061138

17

شاه آبادی

شنبه تا چهارشنبه

جاده ساوه کلیومتر 2( وصفنارد سابق) خ رمضانی

66205187-66237816

19

آیت

یکشنبه

پشت پادگان قلعه مرغی خ ماهان شهرک شریعتی روبرو پارک شریعتی

55854000-55854006