امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

ناو نام خانوادگی:  حمیدرضا شاه محمدی
آخرین مدرک تحصیلی:   کارشناس ارشد آزمایشگاه
سال شروع به کار:  1375     
سوابق فعالیت های اجرایی:
کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها (مرکز بهداشت جنوب تهران)
مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت احمد آباد (اسلامشهر)
 سرپرست مرکز بهداشت باغ فیض (اسلامشهر)

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات