امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

دکتر زهرا ندا

سوابق تحصيلي
1- دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد
2- دوره عالي بهداشت عمومي (MPH) گرايش اصلاحات در نظام سلامت

 سوابق شغلي
1-پزشك عمومي و سرپرست مركز بهداشتي درماني شهری- روستايي قوچان سال 1376
2-پزشك عمومي و سرپرست مركز بهداشتي درماني شهری شماره 2 مشهد سال 1378
3- پزشك عمومي و پزشک مسئول تالاسمی و مشاوره ازدواج مرکز شهید آیت سال 1380
4- پزشك عمومي و سرپرست مرکز بهداشتی درماني اکبرآباد سال 1384
5- کارشناس مسئول واحد گسترش سال 1390 تاکنون

 سوابق آموزشي
1- تدریس در کلاس‌های مشاوره ازدواج
2-تدریس مانا در دانشگاه تهران
3- آموزش كارآموزي دانشجويان رشته بهداشت عمومي
4-آموزش كارآموزي دانشجويان رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني
5-تدريس در کارگاه‌های برگزارشده در مركز بهداشت شهرستان

 مقالات منتشرشده
1- پایان‌نامه دكتراي عمومي (بررسی عوامل مربوط به شروع سن منارک در دو شهر طبس و مشهد) تحصيلي 1376
2- همکاری در ترجمه و تألیف کتاب بیماری‌های ویروسی گاو»
3- همکاری در ترجمه و تألیف کتاب درمان ضد میکروبی در دامپزشکی»
4- همکاری در ترجمه و تألیف کتاب مقاومت میکروبی و چالش‌های بهداشتی در دامپزشکی»

 طرح‌های تحقيقاتي
1- مجری طرح بررسی عوامل مربوط به شروع سن منارک در دو شهر طبس و مشهد
2- مجری طرح بررسی عملکرد واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران در سال 1392
3- مجری طرح بررسی علل و عوامل عدم افزایش بار مراجعات در پایگاه‌ها علیرغم افزایش جمعیت در چهارماهه اول سال 1392
4- مجری طرح تعیین تأثیر نظام پرداخت، بر عملکرد پزشکان خانواده روستایی مرکز بهداشت جنوب تهران در سال 1394
5- همکاری در طرح چالش‌های اجرای سامانه یکپارچه بهداشت از نگاه کاربران محیطی و ستادی دانشگاه تهران


 عضويت در شوراها و کمیته‌های تخصصي

1- عضو كميته كاهش مرگ‌ومیر كودكان 1 – 59 ماهه مرکز بهداشت جنوب تهران
2- رئیس کمیته پایش و ارزشیابی طرح تحول سلامت
3- رئیس کمیته ساختار در طرح تحول سلامت
4- دبیر کمیته طرح تحول سلامت در مرکز بهداشت جنوب تهران
5- رئیس کمیته آموزش و ارتقا سلامت در طرح تحول سلامت
6- عضو کمیته اطلاع و مشاوره روابط عمومی در طرح تحول سلامت
7- عضو کمیته مدیریت و کاهش خطر و بلایا
8- عضو کمیته بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه
9- دبیر کمیته برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در مناطق شهری مرکز بهداشت جنوب تهران
10- عضو کمیته ستاد برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی (ره)
11- عضو کمیته طرح ملی لکه‌گیری فلج اطفال

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات