امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

رزومه فرحناز ثابتی

تحصیلات:
دانشجوی دوره پودمانی MPH بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ورودی سال 95)
کارشناس ارشد رشته آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس (1392)
کارشناس رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد (1378)
سال شروع به کار:1378
سوابق حرفه‌ای:
انجام‌وظیفه در نقش ماما در تسهیلات زایمانی و در مرکز بهداشت (از سال 1378 تا 1385)
انجام‌وظیفه در نقش کارشناس مامایی در مرکز بهداشت (ارسال 1385 تا 1387)
انجام‌وظیفه در نقش مسئول پایگاه در مرکز بهداشت (از سال 1387 تا 1388)
انجام‌وظیفه در نقش مسئول امور رفاهی و رابط آموزشی کارکنان مرکز بهداشت جنوب (از سال 1388 تا 1390)
 انجام‌وظیفه در نقش کارشناس آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران (از سال 1390 تا دی‌ماه 1396)
انجام‌وظیفه در نقش کارشناس مسئول آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران از دی‌ماه 96

سوابق آموزشی تدریس در کارگاه‌ها:
-   ارتباطات مؤثر
-   نیازسنجی
-   بسیج اجتماعی و تدوین پیام
-   روش‌ها و استراتژی‌های آموزش بهداشت
-   تکنولوژی آموزشی
-   بازاریابی اجتماعی
-   جلب حمایت همه‌جانبه
-   خود مراقبتی اجتماعی/سازمانی/فردی
-   برنامه‌ریزی عملیاتی

سوابق فعالیت‌های پژوهشی:
پوستر: تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش جنسی زنان ساکن در مناطق جنوب شهر تهران
طرح تحقیقاتی بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد ساکنین و عوامل مؤثر بر آن در خصوص سیاست جدید افزایش جمعیت در ایران
 Poster Presentation: Use of Survey in South Tehran Health Center in Kermanshah May 19-21, 2015

 Poster Presentation: The Evaluation of Educational Pamphlets from the View of Target Groups in South Tehran Health Center in Kermanshah May 19-21, 2015

میزان آشنایی به زبان انگلیسی: بالاتر از متوسط

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات