امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

  مسئول:مهندس مهدی سلمانی
 
مدرک تحصیلی
کاردانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از سال 80 تا 82
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله از سال 84 تا 86
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور فوق‌لیسانسی عمران، گرایش مهندسی محیط‌زیست
از سال 92 تا 94

 

سوابق فعالیت‌های اجرایی

کارشناس بهداشت در مرکز بهداشت سرعین از سال 82 تا 83
کارشناس بهداشت مرکز بهداشت حسن‌آباد فشافویه از سال 88 تا 89
مدیر داخلی مرکز بهداشت حسن‌آباد فشافویه از سال 89 تا 91
کارشناس بهداشت در ستاد شبکه بهداشت و شهرستان ری در سال 91
سرپرست مرکز بهداشت درمان آزادگان از سال 91 تا 95
سرپرست مرکز بهداشتی درمانی شبانه‌روزی حسن‌آباد از سال 95 تا 96
رئیس امور اداری و عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری از سال 96 تا 99
رئیس امور اداری مرکز بهداشت جنوب تهران در سال99

سوابق آموزشی

مدرس کلاس های آموزش اصناف از سال 89 تا 95
تدریس در کلاس های قبل از ازدواج از سال 91 تا 95

 


کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات