امروز: سه شنبه, 17 تیر 1399

احد اکرمی بانی رئیس امور اداری

آخرین مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سوابق کاری:
فعالیت در واحدهای تجهیزات پزشکی، امین الاموال و ایمنی بیمار و بهداشت حرفه‌ای بیمارستان بهارلو 1388-1385
فعالیت به‌عنوان کارشناس بهداشت محیط و حرفه‌ای در مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب 1389 -1388
فعالیت به‌عنوان کارشناس در واحد بهداشت حرفه‌ی و واحد انفورماتیک ستاد مرکز بهداشت جنوب 1389-1393
فعالیت به‌عنوان کارشناس نظارت بر طرح‌های عمرانی، رابط امور حقوقی و رابط تحول اداری مرکز بهداشت جنوب 1395 -1393
فعالیت به‌عنوان سرپرست امور اداری و رابط امور حقوقی مرکز بهداشت جنوب 1395 -تاکنون

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات