امروز: سه شنبه, 04 آذر 1399

1) مرضیه علیدادی: کارگزینی
2)
رقیه تات: کارگزینی
3) 
معصومه رشیدی: رفاه و صیانت از حقوق شهروندی
4)  م
عصومه نوری: دبیرخانه
5)
محمد حیدرزاده زاده : دبیر خانه
6)
معصومه رشیدی: واحد مرخصی
7)
ثریاحسین‌علی زاده: واحد مرخصی
8)
مهدی نجفی: تدارکات
9) علیرضا عادلی: انباردار
10)ایوب پرهیزی: نامه رسان
11) زهرا کفایی مقدم: بایگانی
12) پژمان خوشحال: مسئول خدمات

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات