امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399


شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه‌ای در مرکز بهداشت
1.    بازدید و بازرسی از کارگاه‌ها و کارخانه‌های در چهار بخش (صنعت-خدمات- کشاورزی –معدن)
2.    نظارت بر شناسایی، ارزشیابی و حذف و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار جهت ارتقاء سطح سلامت شاغلین.
3.    نظارت بروند انجام معاینات کارگران جهت پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کار.
4.    پایش مراکز شهری و روستایی و بهورزان.
5.    پيگيري و نظارت در امر توسعه , تأسیس , تجهيز و راه‌اندازی خانه‌های بهداشت کارگري و مراکز بهداشت‌کار و نظارت بر حسن انجام کار بهداشتياران کار و کارکنان مراکز مذکور با توجه به آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود .  
6.       پیگیری و نظارت برجذب دانش‌آموختگان رشته بهداشت حرفه‌ای در کارخانه‌های.
7.    نظارت بر اصلاح شرایط محیط کار کارخانه‌هایی که مشاغل سخت و زیان در آن‌ها در کمیته کارهای سخت و زیان‌آور به تصویب رسیده است.
8.    نظارت و پیگیری در خصوص تدوین برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) و نصب آن در ایستگاه‌های کار کارگران.
9.    نظارت و پیگیری در خصوص تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و موارد مطروحه در جلسات مذکور.
10.    شرکت در کارگاه‌ها و همایش‌های برگزارشده و دوره‌های بازآموزی
11.    نظارت برتامین تأسیسات و تسهیلات بهداشتی مناسب جهت استفاده شاغلین در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب.
12.    نظارت بر اجرای برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای برنامه اندازه‌گیری و کنترل صدا- برنامه سنجش و ساماندهی روشنایی محیط کار – برنامه سلیکوزیس- برنامه معادن – برنامه ارگونومی – برنامه تدوین برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی – برنامه بهداشت کشاورزان (
13.    تهیه و تدوین گزارش کارشناسی بعد از بازدید از صنایع و اعلام نواقص بهداشت محیط کار به مدیران کارخانه‌های جهت اصلاح شرایط نامناسب کار با موعد مقرر، صدور اخطاريه و نهایتاً معرفی کارگاه‌های متخلف از قانون کار به مراجع قضایی.
14.    رسيدگي به شکايات واصله در رابطه با کليه واحدهای توليدي (صنعت , معدن , کشاورزي , خدمات) با توجه به قوانين و مقررات موجود
15.    صدور مجوزهای لازم بهداشتی برای کارگاه‌ها و کارخانه‌های پس از دریافت استعلام‌ها
16.    تشکيل دوره‌های آموزشي و بازآموزي براي کارشناسان بهداشتی، بهداشتياران کار, بهورزان , اعضاء کمیته‌های حفاظت فني و بهداشت‌کار  با توجه به دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های موجود.
17.    هماهنگي با مراجع قضایی در خصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي و همکاری با نیرویی انتظامی در خصوص لاک و مهر واحدهای متخلف
18.    هماهنگي با سایر ادارات ذیربط و مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها
19.    همکاري درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت به‌منظور ارائه و اجرا و طرح‌های بهداشتي و دستورالعمل‌های ستادي به‌منظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتي در منطقه
20.    اجراي طرح‌های تحقيقاتي و یا همکاري با موسسات و سایر مجريان طرح‌های تحقيقاتي درزمینهٔ مسائل زیان‌آور محيط کار
21.    جمع‌آوری و ارسال به‌موقع آمار عملکرد واحد بهداشت حرفه‌ای مطابق با فرم‌های مصوب و محاسبه و تجزیه‌وتحلیل شاخص‌ها و ارسال آن‌ها به معاونت بهداشتی دانشگاه.
22.    انجام ساير امور محوله.

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات