امروز: جمعه, 03 بهمن 1399

عناوین برنامه‌های واحد سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد:

-         آموزش مهارت‌های زندگی

-         آموزش مهارت‌های فرزند پروری

-         آموزش خودمراقبتی در سلامت روان

-         آموزش مهارت‌های نوجوان سالم

-         پیشگیری از خودکشی

-         پیشگیری از همسر آزاری

-         پیشگیری از کودک‌آزاری

-         کاهش آسیب مصرف مواد

-         تشخیص و مراقبت اختلالات شایع روان‌پزشکی

-         حمایت‌های روانی اجتماعی در حوادث غیرمترقبه و بلایا

-         ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد در نظام مراقبت‌های اولیه

-         آموزش برنامه‌های بهداشت روان در دو بخش درون بخشی و برون بخشی، بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت، هماهنگی جهت برگزاری جلسات، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی در خصوص بهداشت روان. گزارش‌گیری از شاخص‌ها و فعالیت‌های فصلی مراکز و ارسال آن به معاونت بهداشت.

-         بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت، مراکز MMT دولتی و DIC، آموزش برنامه‌های مرتبط با اعتیاد در حوزۀ درون بخشی و برون بخشی، ثبت موارد خودکشی در پورتال. گزارش‌گیری از شاخص‌ها و فعالیت‌های فصلی مراکز و ارسال آن به معاونت بهداشت.

-        

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات