امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

نام و نام خانوادگی:زهرا مرتضوی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی روانشناسی بالینی، کارشناسی ارشد روان‌شناسی

سال و محل شروع به کار:

سال 1381 استان سیستان و بلوچستان، دانشگاه زاهدان. شهرستان سراوان. شبکه بهداشت و درمان سروان

سمت و سوابق فعالیت‌های اجرایی در شهرستان سراوان: (1388 تا 1381)

- کارشناس مسئول برنامۀ سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد شهرستان سراوان

- فوکال پوینت و کارشناس مسئول برنامۀ ایدز شهرستان سراوان

- مدیرعامل انجمن پویندگان سلامت تأسیس انجمن حمایت از کودکان و زنان اچ آی وی مثبت شهرستان سراوان

- راه‌اندازیpos chubشهرستان سراوان همکاری و مشارکت با سازمانUNAIDS

- توانمندسازی زنان اچ آی وی مثبت شهرستان سراوان و تأسیس تعاونی

سمت و سوابق فعالیت‌های اجرایی در مرکز بهداشت جنوب تهران: (1390 تا 1388)

- کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت جنوب

- کارشناس پیشگیری از اعتیاد مرکز بهداشت جنوب تهران

- کارشناس ایدز مرکز بهداشت جنوب

- راه‌اندازی مرکز مشاورۀ بیماری‌های رفتاری زمزم

راه‌اندازیpos chubمرکز بهداشت جنوب تهران و همکاری و مشارکت با سازمان UNAIDS

- راه‌اندازی مرکز مشاورۀ ویژه زنان

- عضو هیئت‌علمی انجمن احیا تندرستی ارزش‌ها (مادران و کودکان یتیم ایدز)

- مشارکت و همکاری در راه‌اندازی دندانپزشکی برای بیماران اچ آی وی مثبت جنوب تهران

- راه‌اندازی مرکز متادون تراپی ابن‌سینا

سمت و سوابق فعالیت‌های اجرایی در مرکز بهداشت جنوب تهران: (1390 تاکنون)

- کارشناس مسئول سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد جنوب تهران

- همکاری با مراکز سلامت روان جامعه نگر شهری در راستای راه‌اندازی پروژه کشوریCMHC شاه‌آبادی و شهید امامی

همکاری در راه‌اندازی مرکز سلامت روان جامعه نگر شهری دولتی فرمانفرماییان

-          عضو کمیته کاهش آسیب شورای شهر تهران

-          عضو کمیته پیشگیری از اعتیاد فرمانداری شهر تهران

-          عضو کمیته اورژانس اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرداری تهران

-          همکاری در اجرای بسته مداخلات پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب با سازمان UNODC(دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد)

-          اجرای کردن برنامه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در مراکز سلامت جامع تحت پوشش جنوب تهران 32 مرکز

-          آموزش 780 مراقب سلامت جهت غربالگری برنامه‌های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

-          برگزاری 170 کارگاه ه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب

-        تهیه و تدوین بسته آموزشی پیشگیری از سوءمصرف مواد

-        تهیه و تدوین کتابچه معرفی مواد محرک و مخدر

-        چاپ مقاله در خصوص برنامه کاهش آسیب و برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در روزنامه همشهری

-        درج مقالات ارسالی در خصوص برنامه‌های کاهش آسیب و پیشگیری از اعتیاد در سایت‌های خبری

-        بارگذاری مقالات و مطالب آموزشی پیشگیری از اعتیاد در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران (ندای تندرستی)

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات