امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

 کارشناس مسئول: مهندس طاهره آزمون
رزومه کارشناس مسئول

آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس، دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط

سال شروع به کار:1379

سوابق فعالیت‌های اجرایی
دبیر کمیته بحران مرکز بهداشت جنوب تهران
دبیر کمیته علمی بسیج مرکز بهداشت جنوب تهران
عضو کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان تهران
نماینده بحران در منطقه 11 شهرداری
کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی دارالشفا امام رضا ع از سال 1379 تا 1381
کارشناس بهداشت محیط ستاد از سال 1381 تا بهمن 1391
کارشناس مسئول بهداشت محیط از سال 1391 تاکنون 

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات