امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

معصومه صحتی
آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت عمومی
سال شروع به کار:1387

اهم وظایف و مسئولیت‌ها
- تأمین و توزیع اقلام دارویی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی مراکز، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت و مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری
- نظارت بر عملکرد فعالیت دارویی در مراکز جامعه سلامت و خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت و تهیه پس‌خوراندهای آن
- اجرا آموزش گروه‌های مختلف جهت مصرف منطقی دارو
- بررسی روند مصرف اقلام دارویی و ارائه راهکار به‌منظور اجتناب از تاریخ منقضی شدن اقلام
- آموزش نیروهای انسانی جدیدالورود  

سوابق فعالیت‌های اجرایی

از ابتدای سال 1385 به‌عنوان کارشناس بهداشت خانواده در شبکه بهداشت و درمان شهریار
از آذرماه 1387 تا تیرماه 1388 به‌عنوان کارشناس دارویی در مرکز سلامت شهید شاه‌آبادی
از تیرماه 1388 تاکنون به‌عنوان کارشناس دارویی در مرکز بهداشت جنوب تهران
از بهمن 1395 تاکنون به‌عنوان کارشناس مسئول دارویی در مرکز بهداشت جنوب تهران

سوابق فعالیت‌های پژوهشی:
تحقیق در موردبررسی تأثیر آموزش بر میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان دخترانه منطقه 10 تهران در مورد بیماری‌های شایع انگلی-گوارشی در سال 86-1387- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
2-مشارکت در طرح تحقیقاتی بررسی عملکرد پایگاه‌های سلامت تابعه مرکز بهداشت جنوب تهران در نرم‌افزار امید در سال 90-1389
عضويت در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصي:
عضو کمیته کارگروه نیازسنجی مرکز بهداشت جنوب تهران
عضو کميته ستاد برگزاری سالگرد ارتحال امام

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات