امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

اسامی کارشناسان واحد نظارت بر درمان

1-فریبا رحیمی                           کارشناس واحد نظارت بر درمان

2-لیلا کوهی                              کارشناس واحد نظارت بر درمان

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات