امروز: سه شنبه, 04 آذر 1399

اسامی کارشناسان واحد نظارت بر درمان

1-فریبا رحیمی                           کارشناس واحد نظارت بر درمان

2- زهرا رضائی                           کارشناس واحد نظارت بر درمان

3-لیلا کوهی                              کارشناس واحد نظارت بر درمان

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات