امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

شرح وظایف واحد روابط عمومی

1) مسئولیت راهبری و نظارت بخش‌های مختلف سایت مرکز بهداشت جنوب تهران

2) مسئولیت سالن جلسات ستاد، تقویم جلسات و سمعی و بصری

3) مسئولیت دریافت و ارسال پیامک‌های گروهی مرکز

4) مسئولیت تنظیم و ارسال پیام‌های آموزشی در تابلوی الکترونیکی مرکز

5) اطلاع‌رسانی در حوزه درون‌سازمانی برون‌سازمانی

6) تهیه عکس، فیلم و خبر از مراسم، کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی

7) پشتیبانی از برگزاری جلسات و برنامه‌های واحدهای ستادی و محیطی

8) دبیری جلسه مدیریت با کارشناسان مسئول

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات