امروز: پنج شنبه, 21 فروردين 1399

 

مهدی گلپایگانی

متولد 19. 07. 1354 شهر تهران

سمت سازمانی:

   خبرنگار و سردبیر سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران (در حال حاضر)

   سردبیر مجله ندای دانشگاه علوم پزشکی تهران (در حال حاضر)

   مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت جنوب تهران (در حال حاضر)

 آخرین مدرک تحصیلی:

   کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه 

دیگر سوابق کاری:

دبیر و تهیه‌کننده پخش اخبار صداوسیما (به‌صورت برنامه‌ای از سال 1378 تاکنون)

مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر 84 تا 87

بازرس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر 79 تا 84

تجارب:

شرکت در دوره خبرنگاری باشگاه خبرنگاران جوان

شرکت در دوره تدوین پیشرفته تدوین دیجیتالی adobe primier و edios و دوره‌های عکاسی و فتوشاپ

مسلط به رایانه

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات