امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

مدرک تحصيلي

ديپلم: تجربي دبيرستان شهید صدوقی ندوشن

دکترا: پزشکي عمومي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز

سایر: MPH اصلاح ساختار نظام سلامت + دوره تخصصی مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران +دوره فلوشیپ مدیریت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 سوابق کاري

سرپرست مرکز بهداشتي درماني ندوشن يزد از آذر 1376 تا بهمن 1379

عضو شوراي اسلامي شهر ندوشن ارديبهشت 1378 تا ارديبهشت 1382

رئیس مرکز بهداشت شهرستان اشکذر _ استان يزد بهمن 1379 تا مهر 1381

مدير گروه گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکي تهران مهر 1381 تا اردیبهشت 1389

مدير حوزه بهداشت، معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکي تهران مهر 1383 تا تيرماه 1384

مدیر شبکه بهداشت شهرستان ری از اردیبهشت 1389 تا آذر 1392

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر از آذر 1392 تا بهمن 1398

رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران از بهمن 1398

همکاري در طرح‌های:

1_ همکاري در طرح بررسي بهره‌مندی جمعيت ايران از خدمات سلامت 1381

2_ همکاري در طرح اقتصاد بهداشت در سال 1382

3_ همکاري در طرح کشوري واکسیناسیون سرخجه و سرخک در سال 1382

4_ همکاري در طرح کشوري OCCM بررسي واحدهاي ارائه خدمات سلامتي درسال 1382

5_ همکاري در طرح حساب‌های ملي سلامت در سال 1387

6_ همکاري در فاز دوم طرح بررسي بهره‌مندی جمعيت ايران از خدمات سلامت 1387

7_ همکاري در فاز دوم طرح کشوري OCCM بررسي واحدهاي ارائه خدمات سلامتي درسال 1387

ه: عضويت در کمیته‌های تخصصي و شوراها:

1_ عضو کميته استاني واگذاري پایگاه‌های بهداشتي به بخش خصوصي

2_ ناظر اجراي برنامه پزشک خانواده در شهرستان ري و اسلامشهر

3_ عضو کميته نیازسنجی مراکز درماني دولتي و خصوصي

4_عضو کميته تحول اداري معاونت بهداشت دانشگاه

5_مدير پروژه PIU (وام بانک جهاني) در سطح دانشگاه علوم پزشکي تهران

6_ عضو کميته توسعه پوشش شبکه بهداشت شهري

7_ عضو ستاد اجرايي نظام مراقبت عوامل خطر در بیماری‌های غير واگير

8_ عضو کميته برنامه‌ریزی استراتژيک در سطح معاونت

9_ عضو کميته فني طرح ریشه‌کنی سرخک و سرخجه مادر زادي

10_ مسئول کميته ارتقاء کيفيت معاونت بهداشت دانشگاه

11_ عضو کميته پزشک خانواده و بيمه روستايي

12_ عضو شوراي آموزش‌وپرورش شهرستان اشکذر از سال 1379 تا 1381

13_ عضو شوراي معافيت مشمولين سربازي شهرستان اشکذر از سال 1380 تا 1381

14- عضو شورای آموزش‌وپرورش شهرستان ری و اسلامشهر

15- عضو شورای عالی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

16- عضو شورای توسعه راهبردی سلامت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق پژوهشي, مقالات و گزارشات

1_ بررسي شيوع سوءتغذیه پروتئين و انرژي در دانش آموزان شهر ندوشن يزد در سال 1375

2_ ارائه مقاله مکان‌یابی بيماران دياليزي دانشگاه علوم پزشکي تهران با نرم‌افزار ArcMap در سمينار بین‌المللی Asia GIS 2008 دربانکوک تايلند

3_ ارائه مقاله توزيع مراکز نظارتي دانشگاه علوم پزشکي تهران با نرم‌افزار ArcMap در سمينار بین‌المللی Asia GIS 2008 در بانکوک تايلند

4_ ارائه کتاب آموزشي ArcView در سمينار بین‌المللی Asia GIS 2008 در بانکوک تايلند

5_ ارائه مقاله Correction of supervision methods on Medical Services units in Tehran University of Medical Sciences(TUMS)به‌صورتپوستردرسمينارGIS2008 در بوسان کره جنوبي

6_ ارائه مقاله Correction of Distribution of dialysis patients in Tehran University of Medical Sciences(TUMS)به‌صورتپوستردرسمينارGIS2008 در بوسان کره جنوبي

7_ ارائه مقاله A book for Applying of GIS in health system managementبه‌صورتپوستردرسمينارGIS2008 در بوسان کره جنوبي

8_ بررسي شيوع آنمي فقر آهن در زنان باردار در سه‌ماهه سوم بارداري در زنان شهر تهران مراجعه‌کننده به کلینیک‌های تخصصي زنان

9- بررسی کارایی و استاندارد بودن خدمات ارائه‌شده در پایگاه‌های بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1388 و مقایسه بخش خصوصی و دولتی

10- بررسی موانع و تسهیل‌کننده‌های ارائه خدمت در پایگاه‌های بهداشتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

11 ـ ارزیابی تجربه برون‌سپاری خدمات بهداشتی در شهر

12 ـ پژوهش‌گر برتر شهرستان اسلامشهر در سال 1393 و 1394

تألیفات:

  1. تألیف کتاب «راهنماي کار براي رابطين بهداشت»
  2. تألیف کتاب «آموزش نرم‌افزار Arc View»
  3. تألیف کتاب «راهنمای ثبت اطلاعات فوت»
  4. تألیف کتاب «برون‌سپاری خدمات سلامت»
  5. تألیف کتاب «آموزش رابطین بهداشت درزمینهٔ برخورد با بحران»
  6. ویرایش علمی کتاب «راهنمای مصرف منطقی دارو» سه جلد
  7. تألیف کتاب «پدر، مادر و پرورش فرزند»
  8. تألیف کتاب «رازهای ازدواج موفق»

سوابق آموزشي:

1_ آموزش‌دهنده گواهي فوت استاندارد

2_ آموزش نرم‌افزار Arc دید

3_ برون‌سپاری خدمات سلامت

4_ آموزش رابطین بهداشتی

5_ اصول کاربردی تجویز دارو توسط ماما

6- دوره مبانی مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

7 ـ دوره مبانی رفتار سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

تنظيم نهايي: بهمن 1398

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات