امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

 

معاون (محمود كشير)

 

23 سال،کارمند رسمی

 

تحصيلات

 

كارشناس بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي تهران

اخذ گواهی دوره یک‌ساله مدیریت بخش سلامت، دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره‌های تخصصی

 

دوره حفاظت در برابر پرتوها از سازمان انرژي اتمي

دوره HSE-MS از شركتIMQ

 دوره OSAS18001 از شرکتIMQ

 دوره HACCP کنترل نقاط بحرانی تولید مواد غذایی

 

سوابق کاری

کارشناس بهداشت محیط و بازرس اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از 1376 الی 1384 به مدت 8 سال در دانشگاه علوم پزشکی

 مسئول بهداشت مواد غذایی و کنترل سلامت آب در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری از 1384 الی 1388

 کارشناس ناظر بهداشت محیط مراکز بیمارستانی در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران یک سال

 عضو کمیسیون بند 20 ماده 55 (قانون شهرداری‌ها) در شهرداری باقرشهر از سال 1384 الی 1385

 مسئول امور عمومی و امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری از 1388 الی 1392 به مدت 4 سال

 مدیر اجرایی و معاون مدیرعامل در صنایع غذایی جوان بهروش از سال 1392 الی 1397 مدت پنج سال بخش خصوصی

 معاون غذا و دارو و کارشناس مسئول بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر از آذرماه 1397 تا تیرماه 1399

 عضو کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو از 1398 تاکنون

استقراISO 14001  و OSAS18001 در صنایع و به انجام ارزیابی زیست‌محیطی EIA 

 

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات