امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

آدرس مرکز

نام مسئول

                                                             نام مرکز  

 

انتهای غربی بلوار کشاورز،مجتمع بیمارستانی امام خمینی-جنب بخش عفونی 66911296

خانم دکتر آشتیانی

 

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری اما خمینی

قلعه مرغی خیابان زمزم چهاراه صالح نیا کوچه باغ 55841222

 

خانم معصومه جنتی

 

مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری زمزم

 

انتهای خیابان وحدت اسلامی –شوش غربی-جنب اورژانس تهران 55685961

خانم فرحنازسلیمی

 

مرکز مشاوره ویژه زنان

میدان رازی ابتدای خیابان جوادیان،نبش کوچه دروازه بان،پردیس سلامت 09127206763 مدیر مرکزآقای کاوه صفاریان

 

آقای دکتر جهانمیری

 

مرکز مشاوره و سلامت نوجوانان پسر تهران

آدرس وشماره تلفن مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری و مرکز ویژه زنان و باشگاه سلامت نوجوانان

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات