امروز: سه شنبه, 12 اسفند 1399

دکتر احد گوارا

سوابق تحصیلی

دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ــ درماني تهران

سوابق شغلی

پزشك عمومي و سرپرست مركز بهداشتي درماني روستايي ــ شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند (دانشگاه علوم پزشکی تبريز) ــ از آبان ماه 1388

پزشك عمومي و سرپرست مركز بهداشتي درماني شهری ــ شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین‌شهر (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) ــ از دی‌ماه 1391

پزشك عمومي و سرپرست مرکز جامع سلامت شاه‌آبادی ــ مرکز بهداشت جنوب تهران ــ از آذرماه 1395

کارشناس مسئول واحد پيشگيری و مبارزه با بیماری‌ها مرکز بهداشت جنوب تهران ــ از شهریورماه 1396

پزشک معتمد مرکز بهداشت جنوب تهران ــ از شهریورماه 1396

سوابق آموزشی:

هسته آموزشی برنامه سلامت سالمندان ــ شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین‌شهر

کرونا

آموزش سلامت همگانی

میز خدمت

تلفن رسیدگی به شکایات