• 00/02/21

شماره تلفن داخلی ستادی

 
با همکاری واحد آموزش بهداشت، بهداشت خانواده و بهبود تغذیه مرکز بهداشت جنوب تهران و هماهنگی اداره سلامت شهرداری منطقه 17 ایستگاه اطلاع‌رسانی، مشاوره و ارائه خدمات سلامت به سالمندان در محل فرهنگسرای بهاران برپا شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت جنوب تهران، در این ایستگاه آذر جهانبانی و نسرین عسگری کارشناسان بهداشت خانواده به ارائه خدماتی مانند مشاوره و غربالگری قند خون و فشارخون سالمندان پرداختند.
مبینا میرزایی، کارشناس تغذیه مرکز بهداشت جنوب برای افراد متقاضی و بیماران دیابتی و فشارخون بالا مشاوره تغذیه انجام داد و نکات تغذیه موردنیاز ایشان را آموزش داد.