• 09 خرداد 1402

DIC

 

  

   مشخصات مراکز معتادین گذری ( DIC ) تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران –سال 1396

 

55682080

میدان راه آهن انتهای کارگر خیابان خواجه دهی پلاک 19

مرکز بهروزان

1

55059513

ترمینال جنوب خیابان عباسی جنب مترو کوچه اسفندیاری پلاک 12

ره جویان تندرستی

2

55180432

خیابان شوش غربی تقاطع بخارایی

نوید همرازی ایرانیان

3

 

خدمات مراکز کاهش آسیب: صبحانه و ناهار– امکان استحمام و نظافت– اجرای برنامه های آموزشی و تحویل سرنگ و آب مقطر و پنبه الکل در ازای تحویل سرنگ آلوده –در مراکز کاهش آسیب متادون نیز به مدد جویان داده می شود. غربالگری HIV و بیماری های واگیر و واکسیناسیون از خدمات این مرکز می باشد.