• 00/02/21

stool

واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس با همکاری واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت جنوب تهران کارگاه سلامت روان را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت جنوب تهران، این کارگاه روز سه‌شنبه 6 آذر 97 با هماهنگی دانشگاه فرهنگیان برای دانشجویان این دانشگاه  برگزار شد.
در این کارگاه سرابی، کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان، جوانان و سعیده مصطفوی، کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت جنوب تهران حضور داشتند و در خصوص نقش شادی و نشاط در سلامت روان جوانان، خانواده و سلامت روان جوانان، تأثیر خود مراقبتی بر سلامت روان جوانان و سبک زندگی سالم جوانان مطالبی را بیان کردند.
در ادامه رشیدی ، کارشناس واحد سلامت جوانان با همکاری دانشجویان میز سلامت جوانان را برپا کرد.
همچنین در این کارگاه توزیع نمادین پرل ویتامین دی و آموزش مصرف، توزیع کتاب خود مراقبتی جوانان، توزیع کتاب پیشگیری از حوادث و سوانح رانندگی در جوانان ، توزیع پمفلت های پیشگیری از رفتارهای مخاطره‌آمیز بارویکر ایدز، مهارت‌های زندگی، بسته آموزشی زندگی سالم بانشاط وامید و پیشگیری از افسردگی انجام شد و طرح تحول سلامت، سامانه سیب و توضیح نحوه ثبت‌نام در سامانه در مراکز و پایگاه‌های سلامت آموزش داده شد.